Anticyberbullying Charter is open for other signataries

Charta proti kyberšikaně je otevřena k podpisu pro další signatáře

Charter is offered via UNESCO ASP net to other schools to sign on following conditions:

K podpisu charty se mohou přihlásit také další školy. Přednostně je nabízena školám přidruženým v síti ASP net. Před podpisem je nutno splnit následující podmínky:

 1. School will declare officially the willingness to sign this document and express it by electronic registration.
  Škola oficálně oznámí svou vůli připojit se k tomuto podpisu. Registraci provede elektronicky.
 2. In applicant school team of kids (11-14) will be organized to discuss in other classes cyberbullying phenomenon.
  2. Na škole vznikne žákovský vrstevnický tým, který prodiskutuje tento problém ve všech třídách školy ve věkové kategorii 11-14.
 3. After preventive program and signing of the "school version" (text can be for this reason adopted) charter by 60 % of school pupils (aged 11-15), principal of school announces this to the signatories.
  Ředitel školy oznámi splnění dvou podmínek správci databáze. Tyto podmínky jsou:
  1. Ukončení preventivního programu ve všech třídách odpovídající věkové kategorie
  2. Podpis školní verze charty (text lze upravit) alespoň 60 % žáků této školy.
 4. New signatories will be added to the official list of Anticyberbullying charter which will be published at the official UNESCO ASP net.
  Noví signatáři pak budou uvedeni na oficiálním seznamu signatářů Charty proti kyberšikaně, která bude publikována také na oficiálních stránkách UNESCO ASP NET.

Registration

Registrace

School name
Jméno školy
Country
Země
School address
Adresa školy
# of students
Počet žáků
UNESCO ASPnet school
Přidružená škola UNESCO
E-mail
Valid e-mail is required to finish registration.
Existující e-mailová adresa je vyžadována k dokončení registrace.

Further details

Další informace

Project was organized by Junior Language School, Prague 3 (www.lupacovka.cz, member of ASP UNESCO) and Romanian twin school – Elena Farago from Bucharest. Children of both schools monitored cyberbullying in their schools and respective countries, than in peer to peer programmes discussed about this phenomenon, blogged, did videoconferences and as a final result proposed the text of the children bilateral Charter against cyberbullying. In both schools more than 60 % of pupils aged (11-15) signed this document. Charter is also added with pictograms, posters and other materials and it is open for other signatories. The document was officially signed on 10th December 2010 under auspices of UNESCO with various honorary guests from ministries and participating bodies.

Projekt je organizován Základní školou, Praha 3, Lupáčova (www.lupacovka.cz, člen ASP UNESCO) a rumunskou partnerskou školou Elena Farago, Bukurešť. Děti z obou škol monitorovaly problematiku kyberšikany na školách v jejich zemích, a pak ve vrstevnických programech připravily preventivní program, jehož výsledkem je mezinárodní dětská Charta pravidel pro chování na internetu a proti kyberšikaně. Charta obsahuje piktogramy, k dispozici jsou plakáty a další materiály. Dokument byl oficiálně podepsán 10. prosince 2010 pod patronací České komise pro UNESCO a dalších participujících organizací.

 

Realization by